1962 yılında Gaziantep’te doğdu. Küçük yaşlarda nota, kanun ve musiki eğitimini kanun sanatçısı olan babası Fahrettin Karaduman’dan aldı. Uzun yıllar Gaziantep Yılmaz Kale yönetimindeki Tarihi Türk Musikisi Cemiyeti’ne devam etti. Burada Türk musikisinin klasik üslup ve repertuvarını geliştirdi. 1987 yılında, ağabeyi ünlü kanun sanatçısı Halil Karaduman’ın da ısrarı üzerine İstanbul’a geldi. Ağabeyinden de aldığı nazari ve teknik derslerle kanun çalma stilini daha da geliştirdi. Birçok Türk müziği ve pop müziğinin ünlü solistleri ile sahne çalışmalarının yanı sıra;

• Eyüp Musiki Vakfı’nda kanun sanatçısı olarak çalıştı. (2004-2011)

• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü T.S.M. korosunu kurarak (2008-2010) konserler verdi.

• Koç Üniversitesinde sözleşmeli olarak (2011-2012 eğitim yılı dönemi)koro eğitmenliği ve şefliği yaptı.

• Kadıköy Lions T.S.M. Korosu’nda eğitmenlik ve şeflik yaptı.

• 2010 yılından beri Bayrampaşa Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği korosunun halen eğitmenliğini ve şefliğini yapmaktadır.

• Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda Hamiyet çocuk korosu eğitmenliği yaptı.

• Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon merkezinde Engelli T.S.M. korosu kurucusu olup eğitmenlik ve şeflik görevine halen devam etmektedir. Aynı zamanda özel olarak kanun eğitimi vermektedir.

2015 yılı itibariyle Türk Müziği, ilahi ve türkü formunda beste çalışmalarına başlamıştır. Güncel beste çalışmalarının yanı sıra ilk defa Hz. Mevlana’nın Divan-ı Kebir’inden seçilmiş beyitlerle, çok kısa bir zamanda ilahi ve Türk müziği formunda 25 eser besteleyip, bu eserleri İstanbul Bayrampaşa’da sunmuştur. Bu konser 2017 yılının mart ayında İBB Kültür Etkinlikleri kapsamına alınmış olup İl Kültür Merkezlerin de sunulmuştur. Bu etkinlikte yine bir ilk gerçekleştirilmiş, Semazen ve Semah gösterisini (SEMA-H-ZEN) adı ile birleştirilerek Mevlana eserlerinin içinde sahnede yer verilmiştir. 2016 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın “Muhibbi” mahlasıyla yazmış olduğu şiirlerden orijinaline bağlı kalınarak, 1 ilahi, 1 marş ve 10 adet Türk müziği formunda beste çalışması yapmıştır ve beste çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 6 adet enstrümantal beste çalışması yapmıştır.

KARADUMAN AİLESİ

Müzik kuşaklar boyu ustaların çıraklarına sanatını aktardığı bir hayat damarıdır. Karaduman kardeşler babalarından aldıkları mirası yaşatmaktadırlar. Karaduman ailesinin beş kardeşi bugün Türkiye de gerek profesyonel sahne sanatları performansları, gerekse kanun enstrümanındaki üstün teknikleri ile her zaman öncü olmuşlardır.

Kardeşlerin büyüğü olan Merhum Halil Karaduman bir kanun virtüözü idi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde dahi konserler vermiş olup 08.10.2012 tarihinde genç yaşta hayata gözlerini yummuştur.

Ateş Karaduman da abisi gibi Türk müziğine hizmet etmekte olup kanun öğrencileri yetiştirmektedir. Ve tüm kardeşler babalarından kalan bu mirası ileriye taşımaya gayret göstermektedir.